wtorek, 26 czerwca 2012Na przełomie 2010/2011 r. ikono pisarz ukraiński Sergij Chygryk napisał do naszej kaplicy hospicyjnej pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej 12 ikon tzw. „Prazdników” (święta) oraz małą ikonę Trójcy Świętej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Ikony te mogą  być wyjmowane podczas stosownego święta i ustawiane na pulpicie  przed ikonostasem, aby wierni mogli je adorować. Ikony świąteczne obrazują główne wydarzenia Nowego Testamentu.  Zestaw 12 ikon z wydarzeniami wybranymi z następującego zbioru: Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy, Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni, Zwiastowanie, Narodzenie Chrystusa, Ofiarowanie, Chrzest, czyli Objawienie, Przemienienie, Wskrzeszenie Łazarza, Wejście do Jerozolimy, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie Chrystusa, Wniebowstąpienie Chrystusa, Pięćdziesiątnica, czyli Zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów,  Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy.
Ikony te ubogacają wnętrze naszej hospicyjnej kaplicy i pobudzają do głębszej modlitwy .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz