czwartek, 23 maja 2013JOLANTA GRABOWSKA – MARKOWSKA
– LAUREATKĄ NAGRODY FUNDACJI POLCUL


Za „stworzenie pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych i pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dziecięcego” dr Jolanta Grabowska – Markowska, szefowa Hospicjum Cordis w Katowicach, została laureatką nagrody Fundacji Polcul. „Jest to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie. To nagroda nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu naszego Hospicjum, za 22 lata, które poświęciliśmy na pracę z ludźmi chorymi i umierającymi. Niesamowite jest to, że te nasze wspólne wysiłki, by stworzyć miejsce szczególne na Śląsku, dostrzeżono aż w Australii” – mówiła dr Markowska podczas uroczystości wręczenia wyróżnień, która odbyła się 18 maja 2013r. w bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.
Polcul powstał na początku 1980 r. w Australii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca z Sydney, społecznika wielkiego formatu. W latach 80. Fundacja – początkowo nazwana Fundacją Popierania Niezależnej Kultury Polskiej – miała na celu wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce czynnie zaangażowanych w rozwój niezależnej kultury polskiej w dziedzinie nauki, literatury, sztuki lub w ruchu praw człowieka i obywatela. W tamtych latach nagrody fundacji, tzw. "polcule", przemycane były do kraju i przekazywane wyróżnionym laureatom, wśród których wielu związanych było z ruchem solidarnościowym w Polsce.
Po zmianach ustrojowych i zniesieniu komunizmu głównym celem Polcul Foundation stało się promowanie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie zaangażowania i gospodarności w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Polcul Foundation nagradza obecnie "małych bohaterów" – ludzi, którzy angażują się w działalność społeczną często na poziomie lokalnym. Jan Nowak - Jeziorański w 15. rocznicę Polculu w 1993 r. napisał: " ...Temu anonimowemu społecznikowi, pracującemu często w ciężkich warunkach bytowych, wydaje się, że nikt nie dostrzega jego pracy i jej wyników. I oto nagle z Sydney, z najbardziej od Polski oddalonego kontynentu, nadchodzi znak, że został tam nie tylko zauważony, ale doceniony i wyróżniony. Stamtąd przychodzi znak podziękowania i uznania. Ile w tej nagrodzie ładunku i zachęty do dalszego działania, ile przypływu energii i woli. Pomyśleć, że dzięki Polculowi już blisko tysiąc tych nieznanych bohaterów pozytywnych przeżyło chwile radości i zasłużonej dumy".
Jerzy Boniecki, który był inicjatorem i fundatorem Polculu, zjednał poparcie dla Fundacji wybitnych Polaków w kraju i na emigracji. Byli wśród nich Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc, Jan Nowak-Jeziorański, Stanisław Barańczak, Mirosław Chojecki, Eugeniusz Smolar, Stefan Kisielewski i Jacek Fedorowicz.
Wśród wyróżnionych przez Polcul znaleźli się Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Anka Kowalska, Maja Komorowska, Jacek Kuroń, Jan Lityński, Jan Łomnicki, Adam Michnik, Jan Rulewski, Janusz Szpotański, Donald Tusk, Ewa Berberyusz, ks. Jacek Salij i setki innych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz