piątek, 11 kwietnia 2014

KONFERENCJA NAUKOWA "PER MORTEM" - ZAPROSZENIE

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez nas konferencji zatytułowanej "Per Mortem - Wokół Śmierci" . Konferencja jest adresowana do studentów medycyny i młodych lekarzy, studentów psychologii, rehabilitacji, teologii i prawa oraz pracowników hospicjów. Zamierzamy poruszać zagadnienie śmierci w różnych aspektach: medycznym, psychologicznym,  duchowym i artystycznym. Śmierć jest zjawiskiem nieuchronnym i uniwersalnym. Dla jednych stanowi zwieńczenie życia, dla innych jest jego początkiem. Wbrew pozornie jasnym kryteriom orzekania o niej, szczególnie w dobie nasilających się na zachodzie Europy tendencji eutanatycznych,  moment w którym zaczyna i kończy się ludzkie życie wciąż jest powodem wielu kontrowersji. Lekarze, psychologowie, rehabilitanci, duchowni i prawnicy ze śmiercią mają do czynienia w swej codziennej pracy. Dla  wielu stanowi to bardzo duże wyzwanie, wielu ma problemy z jego podjęciem. Ludzie instynktownie boją się tego co stanowi dla nich zagadkę, a mimo tak daleko idącego postępu medycyny i nauk z nią związanych, śmierć szczególnie w jej aspekcie psychologicznym i duchowym wciąż stanowi największą tajemnicę życia.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz