piątek, 29 marca 2013

Wielki Czwartek w Hospicjum Cordis
Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W kościołach parafialnych ma miejsce tylko jedna uroczysta msza sprawowana wieczorem - Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. W jej trakcie podczas śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną. W czasie Przeistoczenia mogą być używane kołatki bez gongu. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd obmycia nóg. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej "Ciemnicą" (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona. W Hospicjum Cordis wczoraj o 16.30 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta, podczas której obmywano nogi wszystkim naszym podopiecznym oraz wybranym pracownikom i wolontariuszom. Była to wyjątkowa chwila i pełna wzruszeń. Dziękujemy wszystkim, którzy od rana pomagali w przygotowaniach do uroczystości: pielęgniarką, kucharką, wolontariuszom, pracownikom, osobą prywatnym. Poniżej zdjęcia z uroczystości.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz